Rok 2021

 Powrót 

06/08/2021

Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego

4 sierpnia 2021 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Lubinie Dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - Pana dr Grzegorza Ćwiertniewicza. Spotkanie odbyło się w siedzibie Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, w którym wzięli udział członkowie Zarządu LSTK oraz dodatkowo kilku przedstawicieli poszczególnych dziedzin sztuki. W miłej atmosferze rozmawialiśmy na temat rozwoju kultury w powiecie lubińskim oraz o problemach, z którymi borykają sie artyści - szczególnie w okresie nieustającej pandemii. Pan Dyrektor zapoznał się z naszą historią i zaoferował nam wszechstronną pomoc w pozyskaniu środków na działalność Stowarzyszenia, a przede wszystkim podziękował artystom za ich trud włożony w rozwój kultury na terenie Zagłębia Miedziowego.10/07/2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2021 r.

W dniu 8 lipca 2021 r w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury za rok 2020. Zebranie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli: odpowiednie odstępy, stosowanie maseczek, dezynfekcja rąk itp. W zebraniu wzięło udział 23 osoby, co stanowiło 82,1 % ogółu ogółu członków Stowarzyszenia. Prawomocność Zebrania stwierdziła Komisja Mandatowa, a Walne Zebranie przyjęło łącznie 8 Uchwał - niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu Stowarzyszenia oraz 1 wniosek do realizacji.

 Czytaj sprawozdanie  Czytaj protokół 

07/07/2021

Plener artystyczny w okolicach Bolkowa

Z początkiem lipca artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury uczestniczyli w dwudniowym plenerze artystycznym p.n. „Natura w obiektywie i malowana na płótnie” w ramach realizacji projektu zadania publicznego zawartego z Gminą Miejską Lubin.

W dniach 5 - 6 lipca 2021 r. artyści z LSTK wyruszyli na dwudniowy plener w okolice Bolkowa. Po drodze zatrzymali się w Jaworze i zwiedzili ewangelicki Kościół Pokoju - największą drewnianą budowlę o funkcjach religijnych na świecie. Kościół ten w roku 2001 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednakże głównym celem było zwiedzanie Zamku w Bolkowie, gdzie na jego dziedzińcu artyści wykonali szereg prac artystycznych, szkiców i fotografii, nie tylko zabudowań, ale również wspaniałych, majestatycznych krajobrazów, widocznych z wyniosłego wzgórza, gdzie przed stuleciami wybudowano zamek. Uczestnicy pleneru wysłuchali również wykładu na temat historii zamku oraz jego położenia wśród wzniesień podgórza kaczawskiego, z uwzględnieniem historii okolicznych parków krajobrazowych, a przeprowadzone tam warsztaty  wzbudzały chęć do działania oraz inspirowały twórców do wielkiego wyzwania jakim jest ukazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego regionu, przy jednoczesnym stymulowaniu życia społeczno-gospodarczego, przede wszystkim turystyki i rekreacji, w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, a rejestracja najpiękniejszych krajobrazów, była wyzwaniem dla artystów (szczególnie fotografów), by zachować je dla przyszłych pokoleń jako dziedzictwo przyrodnicze tego regionu. Dydaktyczne forum dyskusyjne w grupie - na temat parków krajobrazowych, jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce, odbyło się już w miejscu, gdzie zaplanowano nocleg, czyli w Sadach Dolnych. Nazajutrz zaplanowano uroczą wycieczkę do Zamku Książ, oraz do przyległej nieopodal Palmiarni.

 Idź do galerii 


10-06-2021

Termin i porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2020 r. odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury (sala nr 104).

Zebranie odbedzie się z zachowaniem pełnego "reżimu sanitarnego". Wszyscy uczestnicy są zobowiazani do odkażenia rąk przed wejściem na salę (stanowisko będzie przygotowane). Bezwzględnie obowiazuje nakaz noszenia własnej maseczki. Apelujemy również do zajmowania wyznaczonych miejsc, w przepisowych odstępach, jak również o nie przemieszczanie się po sali bez uzasadnionej potrzeby.

 Porządek Walnego Zebrania 

27/05/2021

Audycja na temat LSTK w Radiu Zachód

W dniu 7 maja 2021 r. dziennikarz Radia Zachód - Pan Sławomir Kordyjalik - przeprowadził kilkudziesięcio minutowy wywiad z Prezesem Zarządu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury - Wiesławem Radojewskim na temat działalności naszego Stowarzyszenia. Audycja została wyemitowana na falach zielonogórskiej rozgłośni w dniu 21 maja 2021 r.

Link do audycji:  https://www.zachod.pl/audycja/lubinskie-stowarzyszenie-tworcow-kultury/


05/05/2021


Dyplom od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury informuje, że rok 2021 jest rokiem jubileuszowym dla naszej organizacji. W tym roku obchodzimy XX lecie istnienia naszej organizacji.

Uroczystości jubileuszowe będziemy obchodzić na przełomie listopada i grudnia, ale już dziś otrzymaliśmy z tej okazji Dyplom Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, podpisanego przez prof. dr hab. Piotra Glińskiego.15/04/2021

Info o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2020 r.

Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury informuje, że w związku z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi - Walne Zebranie Sprawozdawcze planowane jest w miesiącu czerwcu.

Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej, jak również indywidualnie poprzez SMS.